רכיבות מבחן בלי בקרות

אלוף העולם בחצי מרתון

GS זה מצב נפשי, שבו אין מגבלות: בעיר, בכביש הפתוח או בשטח. אז לקחנו את הילד, חבשנו לו קסדה .ויצאנו לאוורר את הנשמה. מבחן…